เปิดรับ “อาสาสมัคร” เพื่อปฏิบัติงาน ณ ประเทศในแอฟริกา 9 ตำแหน่ง (มีทุนสนับสนุน)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครอาสาสมัคร ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี 2562 ไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศในแอฟริกา จำนวน 9 ตำแหน่ง

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ตำแหน่ง Agricultural Development (นักพัฒนาการเกษตร)

 

ประเทศที่กำหนด:

1. ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก

2. ณ ราชอาณาจักรเลโซโท

3. ณ สาธารณรัฐเบนิน

4. ณ สาธารณรัฐซูดาน

5. ณ สาธารณรัฐมาดากัสการ์

 

ค่าใช้สนับสนุน

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครจะได้รับ (สำหรับอาสาสมัครระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป) ได้ที่นี่ คลิก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาเกษตร สาขาการชลประทาน สาขาประมง สาขาสัตวศาสตร์ สาขาสัตวบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความสนใจด้านการพัฒนาการเกษตร พืชไร เลี้ยงสัตว์ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และมีทักษะ ICT

3. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ Transcript ภาษาอังกฤษ / หนังสือรับรองใบปริญญาภาษาอังกฤษที่ออกโดยสถาบันการศึกษา มีตราประทับรับรอง

4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

5. ประวัติย่อ (CV) และ Portfolio ภาษาอังกฤษ

6. ใบรับรอง/หลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อาสาสมัครเพื่อนไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...