สมัครเลย!! ทุนแลกเปลี่ยนไต้หวัน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ปิดรับสมัคร 10 มิ.ย. 62

Thai University Students to Exchange to Taiwanese Universities Scholarship 2019 เป็นทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักษาศึกษาไทยระดับมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนมูลค่า 60,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสัญชาติไทย

2. ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมดครงการได้ตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้ายืนยันตัวตนในหนังสือเดินทาง

– ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

– จดหมายยืนยันการรับเข้าเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

– เอกสารแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

– จดหมายแนะนำจากอาจารย์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดไปที่

-Taipei Economic and Cultural Office in Thailand 20th Floor, Empire Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand

-สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เลขที่ 1 ชั้น 20 อาคารเอ็มไพร์สทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 

ปิดรับสมัคร:

10 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ci3.asia.edu.tw หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณธนิดาสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เลขที่ 1 ชั้น 20
อาคารเอ็มไพร์สทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร. กรุงเทพฯ 10120 Tel: 026700200 ext. 306 ; LINE: @Ttedu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...