UTS Grants Program ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี และสูงกว่าป.ตรี ทุกสาขา

UTS Grants Program ทุนการศึกษาจาก University of Technology Sydney เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี โดยผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่กำหนด ได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย ไทย หรือเวียดนาม

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่า $3,000 (ประมาณ 95,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นพลเมืองของประเทศที่กำหนด ได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย ไทย หรือเวียดนาม

-ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

-ไม่ได้อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย และไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

-ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-สำเนาหลักฐานการศึกษาที่จะต้องส่งให้มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uts.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...