สมัครด่วน!! ทุนป.เอกเรียนร่วมในสองสถาบัน และงานสัมมนาแนะนำทุน SIIT-JAIST-NSTDA

ห้ามพลาด!! ทุนปริญญาเอกเรียนร่วมในสองสถาบันที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ประเทศไทย และ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น เรียนต่อในด้าน Service Science โดยเป็นหลักสูตร 4 ปี เรียนทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น สลับปีเว้นปี โดยผู้เรียนจะได้รับวุฒิป.เอก ทั้งจากที่สถาบัน SIIT และ JAIST

 

 

รายละเอียดทุน:

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนได้ที่ www2.siit.tu.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

10 มิถุนายน 2019

 

 

และสำหรับใครที่สนใจทุนป.เอกจากสองสถาบันในไทยและญี่ปุ่น ห้ามพลาดกับงานสัมมนาแนะนำทุน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2019 ณ ห้องชมสวน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/forms

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook: Dual-Degree SIIT-JAIST

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...