เปิดรับอาสาสมัครเพื่อนไทย รอบ 2/2562 เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ 26 ตำแหน่ง

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends From Thailand – FFT.) รอบ 2/2562 จำนวน 26 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร:

1. สาขา Agricultural Development(นักพัฒนาการเกษตร)

1.1 ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 6 ตำแหน่ง

1.2 ปฏิบัติงาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.3 ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.4 ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.5 ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.6 ปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรตองกา จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.7 ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐฟิจิ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.8 ปฏิบัติงาน ณ หมู่เกาะโซโลมอน จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.9 ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐวานูอาตู จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.10 ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

2. สาขา นักออกแบบผลิตภัณฑ์/นักจัดการท่องเที่ยว

2.1 ปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีอายุระหว่าง 21-35 ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร)

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เหมาะสมที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ

4. มีสุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อาสาสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ QR Code https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q5NJg1iI-Sfc_E-3OxA9_U6DEl_TmcOZ

 

ปิดรับสมัคร:

การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2562

สอบสัมภาษณ์ ในระหว่างเดือน มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อาสาสมัครเพื่อนไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...