กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้เปิดรับสมัครงาน หมดเขต 30 เมษายน นี้

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  – 30 กันยายน 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี-ดีมาก

3. มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และติดตามเหตุการณ์ ข่าวสารระหว่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

4. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยข้อมูล การแปล การเขียนบทความ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้อย่างดี และพิมพ์ไทย/อังกฤษได้คล่อง

6. มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศที่ www.mfa.go.th หัวข้อ “ประกาศกระทรวงฯ” และเว็บไซต์กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ภายใต้หัวข้อ “ประกาศประชาสัมพันธ์” และส่งหลักฐานด้วยตนเองหรือส่งทางอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Department of American and South Pacific Affairs กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...