ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม ICSDG 2019 ณ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย

การประชุม “International Conference on Youth, Oceans and SDG14 (ICSDG 2019)” จัดโดยมูลนิธิ World Youth Foundation ร่วมกับ Young Environmental Forum และ International Youth Council

โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี จากทั่วโลกได้มาหารือร่วมกัน สร้างความเข้าใจ แบ่งปัน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนากลยุทธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเล ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ มหาสมุทร และเศรษฐกิจสีน้ำเงินที่ยั่งยืน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนและตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ที่ wyf.org.my/registration-youth-ocean-sdg14/

 

ปิดรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...