ด่วน!! เปิดรับอาสาสมัคร 19 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ภูฏาน แอฟริกา ลาว และเมียนมา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends From Thailand – FFT.) จำนวน 19 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 4 ตำแหน่ง

– Audio Visual Production Supervisor 1 ตำแหน่ง

– Laboratory Officer (Drug Analysis) 1 ตำแหน่ง

– Laboratory Technologist 1 ตำแหน่ง

– Micropropagation (Technician/ Supervisor) 1 ตำแหน่ง

 

2. ปฏิบัติงาน ณ ประเทศในแอฟริกา จำนวน 10 ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง Agricultural Development (นักพัฒนาการเกษตร)

– ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก 2 ตำแหน่ง

– ณ ราชอาณาจักรเลโซโท 2 ตำแหน่ง

– ณ สาธารณรัฐเบนิน 2 ตำแหน่ง

– ณ สาธารณรัฐซูดาน 2 ตำแหน่ง

– ณ สาธารณรัฐมาดากัสการ์ 2 ตำแหน่ง

 

3. ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 ตำแหน่ง 

– ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีสากล ณ วิทยาลัยศิลปศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

4. ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 4 ตำแหน่ง 

– ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages : YUFL) 

 

วิธีการสมัคร:

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ QR Code  หรือที่ www.psds.tu.ac.th/news

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อาสาสมัครเพื่อนไทย หรือโทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 1044

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...