PAFTAD ทุนด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่ประเทศออสเตรเลีย

สำนักวิจัยเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกในภาควิชา Crawford School of Public Policy จาก Australian National University จัดมอบทุน Pacific Trade and Development (PAFTAD) สำหรับผู้สมัครในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University)

โดยวัตถุประสงค์หลักของทุนการศึกษานี้คือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจด้านการวิจัยในเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า $27,000 (ประมาณ 864,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มุ่งเน้นที่การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ หรือศรษฐศาสตร์การเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เปิดรับทั้งนักศึกษาชาวออสเตรเลีย และนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียน หรือกำลังจะลงทะเบียนเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ Australian National University โดยผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความสนใจในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ หรือศรษฐศาสตร์การเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

-ทรานสคริปต์

-จดหมายในการสมัครทุน

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

เพื่อที่จะได้รับทุนการศึกษานี้ ผู้ที่สนใจจะต้องสมัครเรียนในหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีที่ ANU และหลังจากที่ได้รับการตอบรับแล้ว ผู้สมัครจึงจะมีสิทธิ์สมัคทุนการศึกษาโดยส่งเอกสารต่างๆ ไปที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.anu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...