ด่วน!! APCEIU แจก 40 ทุนเข้าร่วมเวิร์คชอปฟรี 1 สัปดาห์ ที่เกาหลีใต้ ปิดรับสมัคร 31 มี.ค.นี้

The Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) จัดโครงการ 5th Youth Leadership Workshop on GCED (Global Citizenship Education) พร้อมให้ทุนนักศึกษาต่าชาติที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

โครงการเวิร์คชอปนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-9 มิถุนายน 2019 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทางไป-กลับ ประเทศเกาหลี และค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางภายในประเทศเกาหลีใต้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเข้าร่วมเวิร์คชอประยะเวลา 1 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุ 19-28 ปี

2. เป็นประชากรจากกลุ่มประเทศ ODA และ UNESCO ตามที่โครงการกำหนด (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชน (Youth activities) อย่างน้อย 2 ปี

4. มีทักษะการสื่อสารและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

 

วิธีการสมัคร:

กรอกข้อมูลในหัวข้อ “Voices of Youth: Youth Advocacy for GCED” ในเว็บไซต์ www.gcedonlinecampus.org

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unescoapceiu.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...