National Library of Australia มอบทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ประเทศออสเตรเลีย

National Library of Australia หอสมุดแห่งชาติในประเทศออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนวิจัยสำหรับพลเมืองชาวออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ โดยจัดมอบด้วยกันจำนวน 9 ทุนการศึกษา สนับสนุนเงินทุนมูลค่า 22,000 บาท

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 9 ทุนการศึกษา

-มูลค่า AUD $1,000 (ประมาณ 22,000 บาท)

-สนับสนุนด้านที่พักโดยมีวงเงินอยู่ที่ AUD $700 (ประมาณ 15,000 บาท) ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์

-และสนับสนุนการเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนการวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิจัยที่มีคุณภาพ

-นักศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถสมัครได้

-ทุนนี้มอบเป็นรายบุคคล ไม่รับผู้ที่สมัครเป็นทีม

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://nla.smartygrants.com.au/

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nla.gov.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...