NokScoot เปิดรับ Cargo Sales and Operations Senior Specialist สมัครได้แล้ววันนี้!!

NokScoot เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “Cargo Sales and Operations Senior Specialist” เพื่อปฏิบัติงานประจำที่สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

สวัสดิการ:

– ประกันทันตกรรม

– ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

– ประกันชีวิต

– ประกันสุขภาพ

– ค่าขนส่ง

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน cargo sales and operations 1-2 ปี

3. มีทักษะการเขียน การสื่อสาร รวมทั้งการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว

4. มีทักษะการทำงานเป็นทีม

5. ตัดสินใจได้ดีและมีทักษะในการแก้ปัญหา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานได้ที่เว็บไซต์ th.jobsdb.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

NokScoot Careers

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...