ประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ลุ้นโอกาสแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ

ด้วยฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Office of Chinese Language Council International: Hanban) ประจำประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

โดยในปีนี้ได้มีกำหนดจัดการประกวดรอบคัดเลือก ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันขงจื่อในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-30 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา และไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

– ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อสอบแข่งขันรอบคัดเลือก ณ สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันขงจื่อดังกล่าวข้างต้นแห่งใดก็ได้ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยสำนักงาน Hanban จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุด จำนวน 20 คน เพื่อมาทำการแข่งขันรอบตัดสิน ในช่วงปลายเดือนเมษายน ณ กรุงเทพฯ ต่อไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. กรอกข้อมูลของผู้สมัครในใบสมัคร ส่งมาทางอีเมล liuxuetaiguo@hanbanthai.org แก่ทางสำนักงาน
Hanban ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยขอความกรุณาตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบ “ชื่อย่อ
ภาษาจีนของสถาบัน+ชื่อมหาวิทยาลัย (ภาษาจีน)+ชื่อนักศึกษา (ภาษาจีน)+大学生汉语桥初赛报名表”
อย่างเช่น “QM+清莱皇家大学+张三+大学生汉语桥初赛报名表”

2. เมื่อท่านได้ทำการส่งอีเมลสมัครมาแล้ว สำนักงาน Hanban จะตอบยืนยันการรับสมัครกลับไปทางอีเมลของ
ท่านภายใน 2 วัน หากท่านยังไม่ได้รับอีเมลตอบกลับจาก Hanban กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน Hanban
ประจำประเทศไทย

3. หากส่งอีเมลผิดหรือส่งหลังวันที่ 20 มีนาคม 2562 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบเอง

 

ปิดรับสมัคร:

20 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.inter.mua.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...