University of York มอบทุน Excellence scholarships 2019/20 เรียนต่อป.ตรี – ป.โท

University of York มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ มอบทุน Excellence scholarships 2019/20 สำหรับนักศึกษาที่อยู่ภายนอกสหภาพยุโรป โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษาก็ได้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน £5,000 (ประมาณ 207,000 บาท) ในปีการศึกษาแรก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนแบบไม่มีเงื่อนไขที่ University of York ภายในวันที่ 30 เมษายน 2019

-ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราค่าธรรมเนียมต่างประเทศ

-ผู้สมัครจะต้องมีความตั้งใจเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ University of York

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครทุน ที่นี่

ในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องส่งใบสมัครผ่านทาง UCAS สำหรับหลักสูตรที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษาผู้สมัครจะต้องสมัครภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2562

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.york.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...