ข่าวดี!! สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเปิดรับสมัครงาน เงินเดือนเริ่มต้น 177,071 บาท

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Head of ASEAN Third Country Partnerships (including Belt and Road)

รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

–  Head of ASEAN Third Country Partnerships (including Belt and Road)

– จำนวน 1 อัตรา

– เงินเดือนเริ่มต้น 177,071 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านการเขียนคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและการเขียนวิเคราะห์นโยบาย

3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ Microsoft Windows และมีทักษะด้านการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม และมีประสบการณ์ในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งระดับอาวุโส

5. สามารถทำงานเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

6. มีทักษะการจัดการ

7. มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวจีน

8. มีทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม และสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานได้ที่เว็บไซต์ fco.tal.net

 

ปิดรับสมัคร:

11 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 23.55 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

UK in Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...