ทุนวิจัย EINSTEIN FORUM 2020 สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Einstein Forum and the Daimler and Benz Foundation มอบทุนสนับสนุนสำหรับนักคิดรุ่นใหม่ที่ต้องการทำโปรเจกต์ในสาขาการวิจัยที่แตกต่างจากที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุน ผู้สมัครจะต้องนำเสนอโปรเจกต์ของตัวเองที่ Einstein Forum and at the Daimler and Benz Foundation

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง 10,000 ยูโร (ประมาณ 354,000 บาท) ค่าที่พักสำหรับ 5 – 6 เดือน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 35 ปี

-สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

-ผู้สมัครจากต่างประเทศจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษ / ภาษาอื่นๆ

-แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นของตัวเอง และความเป็นมาของโครงการที่นำเสนอ

-โครงการที่นำเสนอจะต้องแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ซ้ำกับการทำโครงการก่อนหน้านี้ของผู้สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-ข้อเสนอโครงการจำนวน 2 หน้า

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครไปที่อีเมล: fellowship@einsteinforum.de

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

einsteinforum

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...