ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 360,000 บาท

สายวิดีโอมาทางนี้จ้า! โอกาสให้คุณนำสิ่งที่รักมาแปลงเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจ แถมลุ้นชิงเงินรางวัลหลักแสน!

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 360,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ

 

กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบ

– คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “Food Waste ปลูกจิตสำนึก ลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง” ผู้เข้าประกวดจะต้องอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และรูปแบบเทคนิควิธีการนำเสนอในการผลิตผลงาน

– คลิปวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อนทั้งในและนอกประเทศ

– เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยรวม Title และ End Credit ทั้งหมดหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดถือว่าผิดกติกา

– คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 ที่มีขนาด 1920×1080 (Full HD)

– คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

– คลิปวิดีโอทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดฯ

– ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

– ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 (ภายในเวลา 18.00 น.)

 

เกณฑ์การตัดสิน

– ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ของโจทย์ที่ได้รับ 40 คะแนน

– มีความสมบูรณ์ด้านเทคนิคการผลิตองค์รวม เช่น ภาพ เสียง และมุมมองในการนำเสนอ 30 คะแนน

– มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปต่อยอดได้ 30 คะแนน

*หมายเหตุ : ทาง cpram สามารถปรับหรือเพิ่มเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม

 

ติดต่อสอบถาม

– โทร 088 – 9906623

www.facebook.com/foodwasteclipcontest

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...