มาแล้ว!! ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ป.ตรี อินเตอร์ที่ LUT ประเทศจีน

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนหลักสูตรนานาชาตินี้เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่ Liaoning University of Technology ตั้งอยู่ในเมืองจินโจว มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน โดยทุนนี้เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจากปกติ 90,000 บาท/ปี ลดเหลือ 30,000 บาท/ปี

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดทุนได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจากปกติ 90,000 บาท/ปี ลดเหลือ 30,000 บาท/ปี

2. ผู้สมัครต้องเสียค่าใช้จ่ายครั้งแรก 82,000 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าเรียนภาษาจีน 1 เทอม (มีนาคม – มิถุนายน 2562)

– ค่าเรียนป.ตรี ปีแรก หลักสูตรอินเตอร์ สอนเป็นภาษาอังกฤษ (กันยายน 2562 – มิถุนายน 2563)

– ค่าดำเนินการขอวีซ่า และ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน และ ค่าสมัครเรียน

– ค่าลงทะเบียนเรียน

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน

3. ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

– ค่าหอพัก ห้องคู่ปีละ 5,000 หยวน (ประมาณ 23,561 บาท) / ห้องเดี่ยวปีละ 6,000 หยวน (ประมาณ 28,274 บาท)

– ค่าเรียนป.ตรี ปี2-4 ปีละ 6,000 หยวน (ประมาณ 28,274 บาท) (จากปกติ 18,000 หยวน/ปี)

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประมาณ 7,000-20,000 บาท

– ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี (ประมาณ 3,769 บาท)

– ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน (ครั้งเดียว) (ประมาณ 2,120 บาท)

– ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี (ประมาณ 3,769 บาท)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน (ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน) (ประมาณ 7,068-11,780 บาท/เดือน)

4. ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และมหาวิทยาลัย

5. นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย

6. หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในคณะต่อไปนี้

1. Electronic Information Engineering (ต้องเคยเรียนฟิสิกส์มาก่อน)

2. Computer Science & Technology

3. International Economy & Trade

4. Telecommunication Engineering (ต้องเคยเรียนฟิสิกส์มาก่อน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1.  อายุ 18 – 27 ปี

2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

3. จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

4. เกรดเฉี่ย 2.0 ขึ้นไป ( GPA 2.0 )

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. หน้าพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 1 ปี (แบบสี)

2. ทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)

3. วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)

4. ผลตรวจสุขภาพ >> ดาวน์โหลดฟอร์มที่นี่ (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้)

5. จดหมายรับรองประวัติอาชญากรรม ขอจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ใช้ตอนไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยประเทศจีนต้นเดือนมีนาคม 2019)

 

วิธีการสมัคร:

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่

2. รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

3. ชำระค่าโครงการ 20,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

4. ทางโครงการ ดำเนินการสมัครทุนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 4 สัปดาห์หลังจากสมัคร และ นักเรียนต้องชำระค่าโครงการส่วนที่เหลืออีก 62,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากได้รับจดหมายยืนยันทุน

-กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ 62,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากได้รับจดหมายยืนยันทุน ถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์ และทางโครงการสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการให้ทุกกรณี

-กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินค่าโครงการให้นักเรียนเต็มจำนวน 20,000 บาท

-กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินค่าโครงการให้นักเรียนในทุกกรณี

-กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

5. ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า

6. นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

7. เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยและชำระค่าหอพัก 5,000 หยวน/ปี ที่ประเทศจีน (ประมาณ 23,561 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

18 มกราคม 2562 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.summerjeen.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...