ข่าวดี!! Oman Air เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ ประจำที่กรุงเทพฯ

สายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) เป็นสายการบินประจำชาติของประเทศรัฐสุลต่านโอมาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เป็นต้นมา สายการบินโอมานแอร์ได้รับการยกระดับให้เป็นสายการบินระดับ 4 ดาวจาก Skytrax

ล่าสุดทางสายการบินได้ประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ ประจำที่กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

OFFICER – REGIONAL OFFLINE SALES BASED IN BKK – 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือ

-จบหลักสูตรประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี หรือ

-จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมมีใบอนุญาตรับรองในการทำงาน และมีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง CV ไปยังอีเมล chutima.chanthateero@omanair.com

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Oman Air-Thai

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...