ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ KAUST ประเทศซาอุดีอาระเบีย

Postdoctoral Fellowship in Nanovisualization ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกที่ King Abdullah University of Science and Technology มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศซาอุดีอาระเบีย

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ KAUST จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยมีทั้งเงินเดือนปลอดภาษี การย้ายถิ่นฐาน ค่าที่พักอาศัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีวุฒิปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่จะเน้นในด้าน Computer Graphics หรือในด้าน Visualization มีทักษะการเขียนโปรแกรมที่ยอดเยี่ยม รวมถึงประวัติผลงานตีพิมพ์

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการจำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-CV

-ประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวุฒิการศึกษาที่ได้รับ

-ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลของผู้อ้างอิง 2 ท่าน

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kaust.edu.sa

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...