University of Electronic Science and Technology of China แจกทุนต่อตรี-โท-เอก ที่ประเทศจีน

University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) มหาวิทยาลัยในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน แจกทุนเรียนต่อให้แก่นักศึกษาไทย โดยแบ่งเป็น 2 โครงการได้แก่ทุนสำหรับน้องๆ ที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุบลราชธานี (มีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน) และทุนโครงการ “One Belt and One Road” สำหรับน้องๆ นักศึกษาทั่วประเทศ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสำหรับน้องๆ ที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุบลราชธานี (มีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

ระดับปริญญาตรี : ทุน 4 ปี (สำรองจ่าย)

ระดับปริญญาโท : ทุน 2-3 ปี (สำรองจ่าย)

ระดับปริญญาเอก : ทุน 4 ปี (สำรองจ่าย)

ทุนโครงการ “One Belt and One Road” สำหรับน้องๆ นักศึกษาทั่วประเทศ

ทุนระดับปริญาโท (สำรองจ่าย): ทุนค่าเทอม 100%, 100% insurance

ทุนระดับปริญาเอก (สำรองจ่าย): ทุนค่าเทอม 100%, 100% insurance

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ CASC

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ CASC

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Chinese Abroad Study Center (CASC)

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...