“NARIT Youth Camp 12” ค่ายเยาวชนคนดูดาว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 12

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือที่รู้จักกันในชื่อ NARIT Youth Camp (NYC) เป็นกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาไปสู่งานวิจัย ผสานความร่วมมือด้านกิจกรรม การพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ค่ายเยาวชนคนดูดาว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 12 ที่จะจัดขึ้นนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมค่ายนี้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเพียง 120 คนเท่านั้น!!

 

 

รายละเอียดกิจกรรม:

ในการจัดกิจกรรมในค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดทักษะการเรียนข้อมูลทางดาราศาสตร์ใหม่ๆ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เน้นให้มีการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมภาคบรรยาย และกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมภาคบรรยาย

-หัวข้อบรรยาย : การดูดาวเบื้องต้นและการเตรียมตัวสำหรับดูดาว

กิจกรรมภาคปฏิบัติ

-หัวข้อกิจกรรม : การสร้างเครื่องวัดมุมอย่างง่าย

-หัวข้อกิจกรรม : การติดตั้งกล้องโทรทรรศน์เพื่อใช้งานจริง

-หัวข้อกิจกรรม : เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ)

-หัวข้อกิจกรรม : กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ กิ่วแม่ปาน

-หัวข้อกิจกรรม : การสังเกตการณ์และนับจุดบนดวงอาทิตย์

-หัวข้อกิจกรรม : การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าในช่วงกลางคืน

-กิจกรรม (พิเศษ) : การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าช่วงเช้ามืด

 

วันที่ และสถานที่จัดค่าย:

-วันที่จัดค่าย: 11-14 ธันวาคม 2561 (ค้างคืน)

-สถานที่จัดค่าย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

-จัดโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 – 19 ปี

-มีความรักและสนใจทางด้านดาราศาสตร์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคืนอื่นได้

-สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด้วยตัวเอง (ไม่มีผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษามาด้วย)

-ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่าย

-มีสภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

รายละเอียดโครงการค่ายฯ

ใบอนุญาตเข้าร่วมค่าย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 12 ได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ค่ายแรกปิดรับสมัครวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.narit.or.th/index.php/student/nyc

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...