“กฎหมายกับธุรกิจยุค Thailand 4.0 และภาษีกับธุรกิจ” คอร์สเรียนฟรีพร้อมเกียรติบัตร

ความรู้ทางด้านกฎหมายถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่การมีความรู้ด้านกฎหมายไว้นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

และสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาขุมความรู้ด้านนี้อยู่ล่ะก็ ไม่ต้องมองไปไหนไกลเพราะเรามีคอร์สออนไลน์จากจุฬาฯ มาฝาก ในหัวข้อ “กฎหมายกับธุรกิจยุค Thailand 4.0 และภาษีกับธุรกิจ”

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 5 – 19 พฤศจิกายน 2561

-สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561

-ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

อ. ชนิสา งามอภิชน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...