ญี่ปุ่นเตรียมเปิดรับ “แรงงานต่างชาติ” มุ่งกลุ่มทักษะสูง ฝีมือดี มีแผนจ้างระยะยาว

ด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศ จนนำไปสู่นโยบายการเปิดรับแรงงานต่างชาติจำนวนมาก เพื่อนำเข้ามาทดแทนในตลาดแรงงาน

จากข้อมูลที่กระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นได้เผยออกมา ระบุว่า แรงงานต่างชาติในประเทศมีจำนวนสูงถึง 1.28 ล้านคน โดยเป็นกลุ่มชาวจีนมากที่สุด ตามด้วย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และบราซิลตามลำดับ

 

แม้จะมีจำนวนแรงงานต่างชาติมากนับล้านคน ทว่าญี่ปุ่นก็ยังขาดแคลนแรงงานอีกเป็นจำนวนมาก จึงมีการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอยากเข้าไปทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเปิดรับแรงงานที่ต้องการเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

แรงงานต่างชาติทั่วไป : คนกลุ่มนี้ มักเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วไป เน้นการเริ่มงานได้อย่างรวดเร็ว เงื่อนไขน้อย ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถเฉพาะด้านหรือมีทักษะที่สูง ได้รับอนุญาตได้อาศัยในประเทศได้มากถึง 5 ปี แต่ไม่สามารถนำครอบครัวมาพำนักอาศัยอยู่ด้วยได้

 

แรงงานทักษะเฉพาะ : คนกลุ่มนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในประเทศ เนื่องจากญี่ปุ่นยังขาดแคลนผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้านและฝีมือดี ทำให้ได้รับอนุญาตการพำนักอย่างถาวร พร้อมทั้งสามารถพาครอบครัวมาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

สายอาชีพที่เป็นที่ต้องการจำนวนมาก เน้นไปที่สาขาพยาบาล การเกษตร และการก่อสร้าง โดยที่หากต้องการเข้าไปทำงาน (อย่างถูกต้อง) นั้น จะต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และการทดสอบทักษะเบื้องต้นจากหน่วยงานรัฐในแต่ละท้องที่ด้วย

 

ที่มา: chinadaily

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...