ทุนการศึกษา ICSP เรียนต่อในระดับป.ตรี ที่ Oregon University ประเทศสหรัฐอเมริกา

International Cultural Service Program (ICSP) โครงการที่สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน โดยเรียนต่อที่ Oregon University มหาวิทยาลัยในยูจีน รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

และเนื่องจากทุนการศึกษา ICSP มีวัฒนธรรมบริการ (Service Culture) เป็นส่วนประกอบสำคัญ ดังนั้น จึงกำหนดให้นักศึกษานำเสนอสิ่งที่เกี่ยวกับประเทศบ้านเกิดของตนเอง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ยกเว้นค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน

-ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Oregon University

-ไม่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือผู้อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลสหรัฐฯ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

isss.uoregon.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...