สถานทูตออสเตรเลียเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสุด 64,944 บาท!!

สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วีซ่า (2 ตำแหน่ง) และตำแหน่ง Protocol Officer

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

-Protocol Officer อัตราเงินเดือน: 64,944 บาท

-Visa Processing Officer (VPO)  อัตราเงินเดือน: 41,875 บาท

-Visa Processing Support Officer (VPSO) อัตราเงินเดือน: 30,116 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละตำแหน่งได้ดังต่อไปนี้

Protocol Officer

-Visa Processing Officer (VPO)

-Visa Processing Support Officer (VPSO)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องส่ง CV (Resume) ฉบับภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 หน้า และ Statement of Claims ไปยังอีเมล Bangkok.recruitment@dfat.gov.au 

-สำหรับผู้สมัครตำแหน่ง Visa Processing Officer (VPO) และ Visa Processing Support Officer (VPSO) ผู้สมัครต้องตั้งหัวข้ออีเมลว่า “Application for LE3 VPO and LE2 VPSO – ตามด้วยชื่อและสกุลของผู้สมัคร”

-สำหรับผู้สมัครตำแหน่ง Protocol Officer ผู้สมัครต้องตั้งหัวข้ออีเมลว่า “Application for LE5 Protocol Officer – ตามด้วยชื่อและสกุลของผู้สมัคร”

 

ปิดรับสมัคร:

-Protocol Officer ปิดรับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

-Visa Processing Officer (VPO) ปิดรับสมัครวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

-Visa Processing Support Officer (VPSO) ปิดรับสมัครวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thailand.embassy.gov.au หรือ Australia in Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...