มูลนิธิโฟล์คสวาเก้น มอบทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในทุกสาขาวิชา ศึกษาต่อที่เยอรมนี

มูลนิธิโฟล์คสวาเก้น (Volkswagen Foundation) จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากทุกสาขาวิชา ซึ่งในแต่ละปีมีนักวิจัยที่ได้รับทุนนี้อยู่ระหว่าง 10 – 15 ทุน โดยต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี

Freigeist Fellowships for International Students in Germany 2019 เป็นทุนเพื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ไม่จำกัดสัญชาติและสาขาวิชา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเดินทางมาทำการวิจัยที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 10 – 15 ทุนต่อปี โดยมีระยะเวลารับทุนทั้งหมด 5 ปี (ขึ้นอยู่กับสาขาการวิจัย และประสบการณ์ในการทำงาน) ซึ่งโครงการนี้มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 ยูโร (ประมาณ 37.5 ล้านบาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทำการวิจัยที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยในเยอรมนี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีวุฒิปริญญาเอกที่ได้รับมาไม่เกิน 5 ปี

– เป็นนักวิจัยในระยะเริ่มแรก

– ผู้สมัครต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางวิชาการของตน และย้ายไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ อย่างน้อยที่สุดเมื่อเริ่มต้นรับทุน การกลับสู่บริบทการทำงานของปริญญาเอกจะได้รับการยอมรับภายใต้สถานการณ์พิเศษเท่านั้น

– ผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

10 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.volkswagenstiftung.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...