สมัครได้แล้ววันนี้!! ทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars พร้อมมีเบี้ยเลี้ยงสนับสนุน

เชิญอาจารย์ระดับอุดมศึกษาและผู้สนใจ สมัครทุน Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Scholars ประจำปี 2562

ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้ไปแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีนี้ประกอบด้วย 7 หัวข้อที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 1) American Culture and Values 2) American Politics and Political Thought 3) Contemporary American Literature 4) Journalism and Media 5) Religious Freedom and Pluralism 6) U.S. Foreign Policy และ 7) Youth, Workforce Development, and Closing the Skills Gap

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

-ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

-ค่าลงทะเบียน

-ค่าเดินทาง

-ค่าที่พัก

-ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เบี้ยเลี้ยง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาและผู้สนใจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของโครงการ th.usembassy.gov

 

ปิดรับสมัคร:

23 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.usembassy.gov

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...