University of Melbourne แจกทุนวิจัย 600 ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่ออสเตรเลีย

University of Melbourne แจกทุนวิจัย (Graduate Research Scholarships) กว่า 600 ทุน ให้แก่นักศึกษาทั้งในประเทศ และต่างชาติ ที่มีความประสงค์จะทำวิจัยในระดับปริญญาโท และเอก โดยไม่จำกัดสาขา

ทุนนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน 600 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ได้แก่

-ค่าที่พักอาศัย

-ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100%

-ค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนสมัครทุนออนไลน์ได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.unimelb.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...