ข่าวดี!! ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ สอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี 2561

คณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษา และฝึกอบรม ประจำปี 2561 ตามหัวข้อหลักสูตรดังนี้

 

 

1. Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 มากราคม – 25 มกราคม 2019)

2. Course 112: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Reading and Writing (12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2019)

3. Course 422: Specialist Certificate in Teaching English as an International Language (19 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2019)

4. MA TESOL: Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (22 กุมภาพันธ์ 2019 – 21 กุมภาพันธ์ 2020)

5. Course 113: Advanced Specialist Certificate (I) in Language Assessment (9 เมษายน – 26 เมษายน 2019)

6. Course 103: Blended Postgraduate Diploma in Applied Linguistics (1 กรกฎาคม – 13 ธันวาคม 2019)

7. Course 419: Specialist Certificate in the Professional Development of Teacher Leaders/Supervisors (CLIL) (15 ตุลาคม– 1 พฤศจิกายน 2019)

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครรับทุน

ขั้นตอนการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

วันปิดรับสมัครของแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันไป สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

inter.mua.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...