ทุนระยะสั้น 7 สัปดาห์ สำหรับผู้นำสตรีที่มีประสบการณ์ เข้าร่วมโครงการที่แคนาดา

Global Change Leaders Programme โครงการที่ก่อตั้งมาเมื่อปี 2011 เป็นหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 7 สัปดาห์ จัดขึ้นโดยสถาบัน Coady Institute ศูนย์ความเป็นผู้นำสตรีสากล

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือให้การสนับสนุนสตรีจากประเทศกำลังพัฒนาในการเพิ่มขีดความสามารถของการเป็นผู้นำ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือชุมชนของตนเอง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร โดยผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกต้องดำเนินการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของวีซ่าเข้าประเทศแคนาดาด้วยตัวเอง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้นำสตรีจากประเทศกำลังพัฒนา ที่กำลังปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

-มีประสบการณ์เป็นผู้นำอย่างน้อย 5 ปี ในการพัฒนาทางสังคมหรือเศรษฐกิจในภาคต่างๆ เช่น การดำรงชีวิต หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านอาหาร สภาพแวดล้อม การศึกษา การปกครอง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี และสิทธิของเด็กและสตรี

-มีแรงผลักดันที่ดี และความมุ่งมั่นในการทำงาน

-มีวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาหลังจากมัธยมศึกษา รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงาน

-พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

coady.stfx.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...