DAAD มอบทุนฝึกอบรม ณ ประเทศเยอรมนี ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ

DAAD มอบทุนฝึกอบรม ณ เมือง Hannover ประเทศเยอรมนี สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย  หรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

หัวข้อการอบรมคือ “Management of Internationalisation” มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของแผนกวิเทศสัมพันธ์ในหน่วยงานอุดมศึกษา โดย workshop ครั้งที่ 1 จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2019 ซึ่งผู้สมัครจะต้องทำโปรเจคระยะยาวเพื่อพัฒนาหน่วยงานของตนเอง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน DAAD ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 13,200 ยูโร (ประมาณ 492,600 บาท) จากทั้งหมด 13,800 ยูโร (ประมาณ 514,900 บาท) (ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก ประกันการเดินทาง และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกอบรม) โดยผู้สมัครหรือหน่วยงานต้องออกค่าใช้จ่ายเองจำนวน 600 ยูโร (ประมาณ 22,300 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนอบรมหัวข้อ “Management of Internationalisation”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย  หรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.uni-hannover.de

 

ปิดรับสมัคร:

16 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

DAAD Thailand

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...