อยากเรียนต่อเกาหลีใต้ฟังทางนี้!! ทุน UIC เต็มจำนวน-บางส่วน เรียนต่อป.ตรี ที่ม.ยอนเซ

วิทยาลัยนานาชาติ Underwood (Underwood International College) สังกัดมหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้ารับทุนเต็มจำนวน และทุนสนับสนุนบางส่วนในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่เกาหลีใต้ โดยการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทาง UIC มีทุนการศึกษา Admission Scholarship ให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนและมีผลการเรียนในระดับที่ดีด้วยครับ โดยจะพิจารณามอบทุนให้ตลอด 4 ปี ทั้งแบบเต็มจำนวนและครึ่งหนึ่ง

*ผู้ที่สมัครเรียนกับ UIC จะได้รับพิจารณารับทุนนี้ทุกคน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

แบ่งออกเป็น 3 Field ดังนี้

1. Underwood Field

Underwood Division

– Comparative Literature and Culture

– Economics

– International Studies

– Political Science and International Relations

– Life Science and Biotechnology

 

2. Humanities, Arts & Social Sciences (HASS) Field

Asian Studies Division

– Asian Studies

Techno-Art Division

– Information & Interaction

– Creative Technology Management

– Culture & Design Management

Integrated Social Sciences Division

– Justice & Civil Leadership

– Quantitative Risk Management

– Science, Technology & Policy

– Sustainable Development & Cooperation

 

3. Integrated Science & Engineering Field

Integrated Science & Engineering Division

– Nano Science & Engineering

– Energy & Environmental Science & Engineering

– Bio-Convergence

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย หรือ คาดว่าจะจบ และผู้ที่มีใบรับรองเทียบเท่ามัธยมอื่นๆ เช่น GED

-ผู้สมัครจะต้องเป็นชาวต่างชาติ และ ผู้ปกครองของผู้สมัครจะต้องไม่ใช่คนเกาหลี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร*

เรียงความ*

-ใบผลการเรียนจากมัธยมปลาย

-ใบจบการศึกษา หรือ คาดว่าจะจบ

จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่โรงเรียน 2 ฉบับ*

-สำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ตของผู้สมัคร และผู้ปกครอง

-สูติบัตร หรือ เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร และผู้ปกครอง

-ใบเสร็จการจ่ายค่าสมัคร

-เอกสารเพิ่มเติม เช่น ผลคะแนนสอบต่างๆ เช่น SAT หรือ แม้แต่ CU-TEP และ CU-AAT ก็สามารถส่งได้เช่นกันครับ ผลคะแนนสอบภาษา เช่น IELTS หรือ TOEFL เป็นต้น หรือแฟ้มสะสมผลงาน (โดยผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์ม List of Supplementary Documents* ที่แนบไว้กับแบบฟอร์มใบสมัครด้วย)

**เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ ได้ที่ uic.yonsei.ac.kr โดยผู้สมัครจะต้องส่ง Personal Statements (หนังสือแนะนำตัว) และรวมไปถึงเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมแนบใบเสร็จในการสมัคร ตามที่ระบุในเว็บไซต์

 

ปิดรับสมัคร:

วันปิดรับสมัครทั้ง 3 รอบจะแตกต่างกันไปดังนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ UIC ได้ที่ uic.yonsei.ac.kr หรือ อีเมลสอบถามเกี่ยวกับ UIC และร่วมพูดคุยกับรุ่นพี่ได้โดยตรงที่ uic.ambassadors@gmail.com หรือ www.facebook.com/UIC.YonseiUniversity

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...