ข่าวดี!! กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน หมดเขต 11 ก.ย.!!

กรมอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้า และวิเคราะห์จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

-ตำแหน่งพนักงานค้นคว้า และวิเคราะห์จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จำนวน 1 อัตรา

-อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี-ดีมาก

-มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการต่อต้านการค้ามนุษย์ การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสถานการณ์วิกฤติทางสังคมระหว่างประเทศที่สำคัญในปัจจุบัน

-มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยข้อมูล การแปล การเขียนบทความ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี และพิมพ์ไทย/อังกฤษได้คล่อง

-มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

-สำเนาปริญญาบัตร และทรานสคริปต์

-สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน (รวมทั้งสำเนาสำคัญการผ่านการเกณฑ์ทหาร) อย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่เว็บไซต์ และสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมลตามที่ระบุไว้ในเอกสารการรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

11 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...