ทุนการศึกษาระดับป.โท ด้านการวิจัย ที่สถาบัน LIT ประเทศไอร์แลนด์

สถาบันเทคโนโลยีไลม์ริค (Limerick Institute of Technology) ประเทศไอร์แลนด์ จัดมอบทุนการศึกษา GRO Research Scholarships ในระดับปริญญาโทด้านการวิจัย สำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระยะเวลา 2 ปี (เรียนแบบเต็มเวลา)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ด้านการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Fine Art / LSAD

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มีประสบการณ์ในการวิจัยขั้นสูง และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

-มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยแบบเต็มเวลา 24 เดือน

-มีแรงขับเคลื่อนในการทำงาน

-มีทักษะในการเขียนและการวิเคราะห์ที่ดี

-มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหรด

 

วิธีการสมัคร:

ส่งแบบฟอร์มการสมัครไปยัง Graduate Studies and Research Office ที่อีเมล graduatestudies@lit.ie

 

ปิดรับสมัคร:

7 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.lit.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...