ทุนป.โท เต็มจำนวน ในคณะวิทยาศาสตร์จาก U. of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

University of Amsterdam มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ โดยนักศึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต EEA

คณะวิทยาศาสตร์ของ University of Amsterdam มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีพรสวรรค์เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนนานาชาติ จึงได้มีการจัดมอบทุนการศึกษาหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดนักศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนมูลค่า 25,000 ยูโร (ประมาณ 952,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ เป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา ทั้งนี้มีสิทธิ์ที่จะต่ออายุทุนได้ (สำหรับหลักสูตรปริญญาโทสองปี)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่ได้อาศัยอยู่ใน EEA

-ไม่ถือสัญชาติของประเทศใน EU / EEA หรือ Suisse

-ในช่วงเวลาเดียวกับที่รับทุนนี้ คุณไม่ได้รับทุนอื่นอยู่

-สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท

-สมัคร (หรือจะ) กำลังสมัครเข้าเรียนเป็นครั้งแรกในหลักสูตรปริญญาโทที่ UvA

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ผ่านมาไม่เกิน 3 ปี

-ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS / TOEFL)

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gss.uva.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...