ทุนดูงาน-สนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ระดับป.เอก ณ U.of Tartu ประเทศเอสโตเนีย

Dora Plus Grant ทุนสำหรับดูงานระดับปริญญาเอกจาก University of Tartu มหาวิทยาลัยในตาร์ตู ประเทศเอสโตเนีย ซึ่งที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์วิจัยและการฝึกอบรมชั้นนำของประเทศ

โดยโครงการย่อย Dora Plus 2.2 จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนการศึกษา และทำวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ณ University of Tartu เป็นระยะเวลา 1-10 เดือน โดยช่วงเวลาต่ำสุดของการศึกษาดูงานอยู่ที่ประมาณ 30 วัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 600 ยูโร (ประมาณ 22,900 บาท)

-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนศึกษาดูงานและทำวิจัยในระดับปริญญาเอก หลักสูตรใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก

-ไม่ได้เป็นพลเมืองของสาธารณรัฐเอสโตเนีย

-ไม่เคยอาศัยอยู่ในเอสโตเนียมานานกว่า 1 ปีในช่วง 3 ปีที่่ผานมา

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สำหรับนักศึกษาต่างชาติให้ส่งเอกสารเหล่านี้ไปที่เว็บไซต์ www.incoming.ut.ee

-ใบสมัคร

-CV

-ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษาของประเทศที่พำนักอยู่

-เอกสารแสดงตัวตน (สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง)

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ut.ee

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...