มูลนิธิ British Heart มอบทุนเล่าเรียนในระดับปริญญาเอกที่ King’s College London

British Heart Foundation Centre of Research Excellence มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทำการศึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ King’s College London ประเทศอังกฤษ

โดยโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาพื้นฐานของระบบหัวใจและหลอดเลือด กลไกระดับโมเลกุลและเซลล์ที่เป็นมูลแห่งความผิดปกติของระบบ รวมทั้งวิธีการพัฒนาปรับปรุง เป็นต้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาหากมีเอกสารรับรองสนับสนุนค่าเล่าเรียน (มูลค่าอยู่ที่ประมาณ £17,000 ต่อปี หรือราวๆ 723,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก โดยมอบทุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกอบรมในสภาพแวดล้อมที่โดดเด่น อบรมเกี่ยวกับการวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมด้วยนักวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา ผู้สมัครจะต้องได้รับหรือคาดว่าจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 (หรือเทียบเท่า) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการจำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ในขั้นตอนการสมัครให้เข้าไปที่เว็บไซต์ myapplication.kcl.ac.uk ทำการสร้างบัญชีใหม่และลงทะเบียน จากนั้นเปิดไปที่ new application และเลือกหลักสูตร

 

ปิดรับสมัคร:

26 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kcl.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...