สมัครด่วน!! ทุนสนับสนุนโดยตรงของสถานทูตออสเตรเลีย สมัครภายใน 28 ก.ย.นี้เท่านั้น

ทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program – DAP) เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นงบประมาณซึ่งจัดสรรตามนโยบายโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย โครงการทุนสนับสนุนโดยตรงมุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศต่างๆ ที่อยู่ในเกณฑ์ประเทศผู้มีสิทธ์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance) ซึ่งมีโครงการที่มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ที่มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมเป็นสำคัญ

ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยตรงแก่โครงการต่างๆ ในประเทศไทย มีหลักชี้นำดังนี้ คือ โครงการที่นำเสนอ ควรเป็นโครงการที่สามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านมนุษยธรรม หรือ ด้านการพัฒนา และ/หรือ เป็นโครงการที่มีส่วนในการช่วยสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ในภาคส่วนของผู้มีสิทธ์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินทุนสนับสนุนโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนดังกล่าวจะมอบให้แก่บุคคล องค์กร ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ และผู้สมัครต้องเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้ว

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ dap.smartygrants.com.au

 

ปิดรับสมัคร:

28 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Australia in Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...