Thai Lion Air เปิดรับลูกเรือชาย-หญิง (ภาษาญี่ปุ่น) สมัครด้วยตนเอง 13-14 กันยายนนี้!!

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เปิดรับสมัครลูกเรือชาย/หญิง (ใช้ภาษาญี่ปุ่น) โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมใบสมัคร พร้อมเอกสารเพิ่มเติม ยื่นสมัครด้วยตนเองในวันที่ 13-14 กันยายน 2561

ใครที่รู้ตัวว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปสมัครเลย!

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-N4

-เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป และต้องมีสัญชาติไทย

-ส่วนสูงขั้นต่ำ 170 ซม. สำหรับเพศชาย และขั้นต่ำ 160 ซม. สำหรับเพศหญิง (น้ำหนักจะต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง)

-วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

-มีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป (ภายใน 1 ปี)

-พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

-สุขภาพแข็งแรง

-มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการงาน

-สำหรับผู้สมัครเพศชายจะต้องไม่มีภาระผูกพันทางทหาร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ

-รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว และภาพถ่ายเต็มตัวที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

-สำเนาทรานสคริปต์

-ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นฉบับจริง และสำเนา

-ผลสอบ TOEIC ฉบับจริง และสำเนา

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาหลักฐานยืนยันการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองตามรายละเอียดต่อไปนี้

Venue: Terminal 1, 4th Floor (Crew Lounge)

Date: 13 – 14 September 2018

Time: 09:00 am. – 04:00 pm.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

recruitment.lionairapp.com:1000/public/recruitment

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...