ทุนเต็มจำนวนทั้งเงินเดือน ค่าเดินทาง และอื่นๆ จาก DAAD ใครอยากต่อโทที่เยอรมนี สมัครเลย!!

ทุน DAAD เรียนต่อประเทศเยอรมนีกำลังเปิดรับอย่างต่อเนื่อง ในรอบนี้เป็นทุนสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีโปรแกรมให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากสุดถึง 7 โปรแกรม โปแกรมทั้งหมดมีระยะเวลาเรียน 2 ปี และเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

ใครที่มีความฝันอยากเรียนต่อปริญญาโทที่เยอรมนี พลาดไม่ได้!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ และคอร์สภาษาเยอรมันระยะสั้น ณ ประเทศเยอรมนี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มอบทุนทั้งหมด 7 โปรแกรม ได้แก่

1. Geography of Environmental Risks and Human Security, University of Bonn and United Nations University

2. International Studies in Aquatic Tropical Ecology, University of Bremen

3. Environmental Governance – University of Freiburg

4. Landscape Ecology and Nature Conservation, University of Griefswald

5. Natural Resources Management and Development (NRM)/ Integrated Water Resources Management (IWRM)/ Renewable Energy Management (REM), TH Köln

6. Integrated Water Resources Management, TH Köln and German Jordanian University

7. Environmental and Resources Management (Focus Latin America), TH Köln and Universidad de San Luis Potosi

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครทุน DAAD จะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี

 

วิธีการสมัคร:

ศึกษาขั้นตอนการสมัครโดยละเอียดผ่านเว็บไซต์ของแต่ละทุนได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

แต่ละโปรแกรมจะมีวันปิดรับสมัครแตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...