ทุนป.โทด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนค่าเล่าเรียนทั้งเต็มจำนวน และทุนบางส่วน ที่ประเทศอิตาลี

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจาก Master of Science in Management of Sustainable Development Goals (MSDG) สำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019 เรียนต่อที่ประเทศอิตาลี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนเต็มจำนวนมูลค่า 10,000 ยูโร (ประมาณ 385,000 บาท)

-ทุนการศึกษาขั้นสูงจำนวน 2 ทุน 7,000 ยูโร (ประมาณ 270,000 บาท)

-ทุนการศึกษาบางส่วนจำนวน 7 ทุน 5,000 ยูโร (ประมาณ 192,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท Master of Science in Management of Sustainable Development Goals (MSDG)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ได้รับปริญญาตรีใน Natural/Hard Sciences (Architecture, Biology, Chemistry, Engineering, Mathematics, Physics, Statistics) หรือ Social Sciences (Anthropology, Comminication, Economics, International Relations, Law, Management, Pedagogy, Political Science, Psychology, Sociology) หรือด้าน Humanities (History, Languages, Literature, Philosophy, Theology)

-มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ IELTS / TOEFL /Cambridge FCE

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

24 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mastermsdg.lumsa.it

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...