เรียนรู้แนวคำถาม ให้สัมภาษณ์วีซ่านักเรียนอเมริกา (F1) ได้แบบผ่านฉลุย!!

วีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 Student Visa) เป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศสสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาแบบเต็มเวลา วีซ่าชนิดนี้มีชื่อเรียกตามสถานทูตอเมริกาว่า “วีซ่านักเรียน F1” ซึ่งเป็นหนึ่งในวีซ่าอเมริกา ประเภทชั่วคราว (Non-immigration visa)

ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนสำคัญในการขอวีซ่าคือการสัมภาษณ์ โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยการตอบคำถามจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

ลองมาเรียนรู้ตัวอย่างคำถามต่อไปนี้ เพื่อจะได้เตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า และเวลาสัมภาษณ์จริงจะได้ไม่ตื่นเต้นจนเกินไป

 

 

คำถามหลักๆ ที่นักเรียน นักศึกษามักจะถูกถามนอกจากประวัติผู้สมัคร มีดังต่อไปนี้

 

1. คำถามเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาต่อในสหรัฐฯ

ตัวอย่าง

Why are you going to the US?

What will you specialize in for your degree?

What will be your major?

Where did you go to school now?

Who is your current employer? What do you do?

Why are you planning to continue your education?

Can you not continue your education in your home country?

How will this study program relate to your past work or studies?

 

2. คำถามเกี่ยวกับสถาบันที่จะเข้าศึกษา

ตัวอย่าง

How many colleges did you apply to?

How many schools did you get admitted to?

How many schools rejected you?

Have you been to the US before?

Do you know your professors at that university? What are their names?

What city is your school located in?

 

3. คำถามเกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการของผู้สมัคร

ตัวอย่าง

What are your test scores (GRE, GMAT, SAT, TOEFL, IELTS)?

What was your previous GPA?

How will you manage the cultural and educational differences in the US?

How good is your English?

Why do you want to pursue a degree in the US?

Why not study in Canada, Australia or the UK?

What do you know about US schools?

Can I see your high school/college diploma?

 

4. คำถามเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้สมัคร

ตัวอย่าง

What is your monthly income?

What is your sponsor’s annual income?

How do you plan to fund the entire duration of your education?

How much does your school cost?

How will you meet these expenses?

Who is going to sponsor your education?

What is your sponsor’s occupation?

How else will you cover the rest of your costs?

Do you have a copy of your bank statements?

Did you get offered a scholarship at your school?

Can I see your tax returns?

 

5. คำถามเกี่ยวกับการวางแผนหลังจากเรียนจบ

ตัวอย่าง

Do you have relatives or friends currently in the US?

What are your plans post-graduation?

Do you have a job or career in mind after you graduate

Do you plan on returning back to your home country?

What are your plans after graduation?

Are you sure you won’t stay in the US?

Will you continue to work for your current employer after you graduate?

 

ใครที่มีแผนขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อที่สหรัฐฯ ลองฝึกตอบคำถามเหล่านี้ดู รับรองว่าการสัมภาษณ์ขอวีซ่าจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

ที่มา:  internationalstudenteducatepark

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...