ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ในระดับปริญญาตรี ที่ Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย

Edith Cowan University มหาวิทยาลัยในโยนดาลูบ ประเทศออสเตรเลีย เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สนใจเรียนต่อพร้อมรับทุนการศึกษา IEEE Computer Society Computer Science Scholarship สำหรับระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 20%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ ECU

-ไม่ได้สมัครเรียนหรือกำลังเรียนอยู่ที่ ECU

-ได้รับคะแนนขั้นต่ำจากการรับรองของ IEEE Computer Society

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-ส่งอีเมลใบรับรอง IEEE ไปที่ [email protected]

-จากนั้นจะได้รับการติดต่อเพื่อแสดงหลักฐานว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ecu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...