ห้ามพลาด!! ชิงทุนพร้อมเงินเดือนในโครงการ World Bank Young Professionals Program 2019

Young Professionals Program 2019 เป็นโครงการสำหรับผู้สมัครจากกลุ่มประเทศสมาชิกของ World Bank ซึ่งในทุกๆ ปีจะมีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมดครงการนี้เฉลี่ยปีละ 45 ท่าน

ในการเข้าร่วมโปรแกรมนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุน และโอกาสเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 24 เดือนในต่างประเทศ พร้อมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-เงินเดือน

-โปรแกรมประกันสุขภาพ

-เงินสมทบ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนอบรมระยะเวลา 1 ปี ภายใต้โครงการ Young Professionals Program 2019

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นสมาชิกจากประเทศสมาชิกกลุ่มธนาคารโลก เช็คที่นี่ คลิก

-เกิดหลัง รือตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 1986

-จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก และมีประสบการณ์ในการทำงาน

-ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

-เชี่ยวชาญภาษาใด ภาษาหนึ่งต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ อารบิก จีน ฝรั่งเศส โปรตุเกส รัสเซัย สเปน

-มีประสบการณ์เกี่ยวกับ WBG Technical/Operations เช่น economics, finance, education, public health, social sciences, engineering, urban planning, agriculture หรือ natural resources

-มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี ในการพัฒนา หรือการศึกษาในระดับปริญญาเอก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-หลักฐานรับรองวุฒิการศึกษา/ทรานสคริปต์

-รายละเอียดวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก หรือหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ฉบับย่อ (ถ้ามี)

-Application essay

 

วิธีการสมัคร:

อัพโหลดเอกสาร โดยบันทึกไฟล์เป็นสกุล .doc, .docx หรือ .pdf และสมัครออนไลน์ได้ทาง https://wbgypp.worldbank.org/yppform.aspx

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.worldbank.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...