ทุนป.ตรี หลักสูตร 3 ปี ในภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ University of Cambridge

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ จัดมอบทุนการศึกษา Design Fellowships in Architecture ในด้านสถาปัตยกรรม โดยมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนเป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2018 จนถึง 30 กันยายน 2019

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มีมูลค่าตั้งแต่ £29,799 – £38,833 (1.3 ล้าน – 1.7 ล้านบาท) แบ่งชำระตามสัดส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาตรีสามปี ในภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

-ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสถาปัตยกรรม วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาเดียวกัน โดยได้รับการยกเว้นจาก Part I ของ Royal Institute of British Architects (RIBA) หรือการสอบเทียบเท่า ประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโท MSc, MArch, MPhil คุณสมบัติเทียบเท่าที่ได้รับการยกเว้นจาก Part II ของการสอบ RIBA หรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพ

-ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-Cover letter

-CV

 

วิธีการสมัคร:

-ลงทะเบียนและกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

10 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jobs.cam.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...