กรมอาเซียนรับสมัคร “พนักงานโครงการ” วุฒิ ป.ตรี ปิดรับสมัคร 10 ส.ค. นี้!!

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร พนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม

รายละเอียดมีดังนี้

 

 

ตำแหน่ง:

พนักงานโครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ด้านสังคม และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) อัตราค่าจ้าง 15,000 ต่อเดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

-สุขภาพแข็งแรง

-ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และมีความสามารถในการใช้ Social Media

-มีทักษะ ความรู้ด้านภาษาไทยในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษในระดับดี

-มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

-สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดชั่วคราวในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

10 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร หรือ www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...