Jinan Sister City Scholarship ทุนเต็มจำนวนต่อป.ตรี-โท-เอก ที่ Shandong University ประเทศจีน

Shandong University ประเทศจีน แจกทุน Jinan Sisiter City Scholarship ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนให้นักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติจีนสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

โดยทุนหลักๆ เป็นทุนสำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน และ Long-term non-degree programs (เรียนภาษา หรือวิชาชีพ)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท เอก (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องไม่มีสัญชาติจีน และต้องมีสุขภาพแข็งแรง

-ผู้สมัครจะต้องต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐบาลจีน มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการเข้าศึกษาที่ Shandong University

-ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ และต้องไม่มีประวัติการฝ่าฝืนกฏของสถาบันการศึกษามาก่อน

-ผู้สมัครจะต้องไม่อยู่ในช่วงกำลังรับทุนการศึกษาจากองค์กร หรือหน่วยงาน

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

จากนั้นส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ไปยังอีเมล apply@sdu.edu.cn

 

ปิดรับสมัคร:

ในแต่ละปีจะมีการรับสมัคร 2 ช่วงคือกุมภาพันธ์-พฤษภาคม และช่วงที่ 2 จะเปิดรับสมัครในเดือนกันยายน-พฤศจิายน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.istudy.sdu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...