ทุน APS เต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาเรียนต่อป.โท ที่คอสตาริกาและฟิลิปปินส์

The Asian Peacebuilders Scholarship หรือ APS เป็นทุนเต็มจำนวนแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท ที่ประเทศคอสตาริกา และฟิลิปปินส์

ทุนนี้เป็นทุนปริญญาโทปริญญา 2 ใบที่สนับสนุนโดย The Nippon Foundation, UN Mandated University for Peace (UPEACE) และ Ateneo de Manila University (AdMU) นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ดังต่อไปนี้…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อป.โท 30 ทุน เป็นทุนฟรีเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

-ค่าเล่าเรียน

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

-ค่าเดินทาง

-ค่าวีซ่า

-ค่าครองชีพรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท 2 ใบ จาก University for Peace (UPEACE) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติภาพ (Peace Building) และจาก Ateneo de Manila University (AdMU) ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ (Political Science) เอกการเมืองระหว่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำหรับผู้สมัครในปีการศึกษา 2019 – 2020 จะต้องเป็นผู้สมัครจากประเทศไทย ญี่ปุ่น พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ศรีลังกา และฟิลิปปินส์

-มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปี หากผู้สมัครมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 2 ปี แต่มีผลการเรียนดีเด่น หรือมีผลงานด้านอื่นๆ เช่น งานอาสา การฝึกงาน รวมไปถึงกิจกรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็มีสิทธิได้รับการพิจารณา

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่มีชื่อเสียง

-แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสันติภาพ และความขัดแย้ง

-มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมในต่างประเทศ และสามารถเปิดรับ และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ที่นี่ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

6 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.upeace.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...