การบินไทย เปิดรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานในจำนวนหลายอัตรา!!

ใครกำลังรอโอกาสร่วมงานกับสายการบินระดับประเทศอย่างบริษัทการบินไทยอย่ารอช้า เพราะขณะนี้ ทางการบินไทยได้เปิดรับสมัครพนักงานในหลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ฝ่ายครัวการบิน

– Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Walk in

– ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ (ด่วน!!!)

– ผู้ประสานงาน (Foreman DC)

– เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU) (ด่วน!!!)

– พนักงานธุรการประจำแผนกบริการการจัดซื้อจัดจ้าง (FY-P) (ด่วน!!!)

– กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) (ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน)

– ผู้ช่วยพนักงานขับรถลาก – ดันเครื่องบิน (2P) (ด่วน!!!)

– Equipment Operator (2P) (ด่วน!!!)

– พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van) (ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน)

– พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload) (ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน)

– กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน)

– พนักงานขาย บริการและเก็บเงิน CASHIER (ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน)

– กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H) (ด่วน!!!)

– แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ (ด่วน!!!)

– แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ (ด่วน!!!)

– พนักงานผู้ช่วยปรุงประกอบอาหาร (COOK HELPER) (ไม่จำกัดจำนวน)

– ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ / บริการและพ่อบ้านแม่บ้าน (CV-O)

– พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K)

– พนักงานประจำภัตตาคารการบินไทย สาขาภูเก็ต (HKTCC)

– Foreman และ Admin Supervisor ประจำ CO-H/CO-T

– พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID

 

ฝ่ายคาร์โก้

– Planning Coordinator 1 (YV) (ด่วน!!!)

– เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU) (ด่วน!!!)

– พนักงานธุรการประจำแผนกบริการการจัดซื้อจัดจ้าง (FY-P) (ด่วน!!!)

– FOREMAN / OFFICER (FA)

– Cargo Officer

– ผู้ช่วยพนักงานขับรถลาก-ดันเครื่องบิน (2P) (ด่วน!!!)

– Equipment Operator (2P) (ด่วน!!!)

 

ฝ่ายช่าง

– A/C store Keeper (TC) (ด่วน!!!)

– ผู้ช่วยพนักงานขับรถลาก – ดันเครื่องบิน (2P) (ด่วน!!!)

– Equipment Operator (2P) (ด่วน!!!)

– Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F) (ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน)

– Overhaul Shop Mechanic (LT-F) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน)

– Aircraft Component Overhaul 1 (TE-E) (ด่วน!!!)

– A/C store Keeper (ด่วน!!!)

– Programmer 1 ประจำแผนกสถิติและวิเคราะห์ (TE-R)

– OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W)

– System Programmer 2 (TY-D)

– OVH. Shop Mechanic Trainee แผนกสนับสนุนโรงงานและอุปกรณ์ (MB-D)

– Data Entry ประจำแผนกพัสดุซ่อมใหญ่อากาศยาน (MW-E)

– System Analyst (SAP-FICO) (TY-S)

– A/C store Keeper (TS)

– Mechanic Helper 1 (MS-P) ประจำดอนเมือง

 

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น

– Staff Attendant / Japan Airline (ด่วน!!!)

– Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานกระบี่ ( Walk in)

– Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต (Walk in)

– Programmer Analyst 1 (VA) (ด่วน!!!)

– ผู้ประสานงาน (FOREMAN-CSA) (ด่วน!!!)

– ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น

– ผู้ช่วยพนักงานขับรถลาก-ดันเครื่องบิน (2P) (ด่วน!!!)

– Equipment Operator (2P) (ด่วน!!!)

– พนักงานจัดเตรียมเครื่องใช้ในเครื่องบิน (Store Attendant 3) จำนวน 55 อัตรา

– Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO)

– Operator Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E)

– Mechanic ประจำกองสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (2V)

– พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปษณีย์ภัณฑ์ (2T-P)

– Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B)

– Foreman กองบริการระวางบรรทุก (2L)

– Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P)

– Auto Mechanic ประจำสถานีภูเก็ต

– Equipment Operator ประจำสถานีภูเก็ต

– พนักงานขับรถ (DRIVER) สถานีภูเก็ต (HKTGO)

– ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบินภายในบริเวณลานจอดอากาศยาน

 

ประจำออฟฟิศ

– ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ (ด่วน!!!)

– Staff Attendant / Japan Airline (ด่วน!!!)

– Ticketing Reservation (Agent 1) (ด่วน!!!)

– System Programmer 1 (VS-D) (ด่วน!!!)

– Programmer Analyst 1 (VX) (ด่วน!!!)

– Programmer Analyst 1 (VU) (ด่วน!!!)

– System Programmer 1 (VS) (ด่วน!!!)

– Programmer Analyst 1 (VH) (ด่วน!!!)

– System Programmer 1 (VO) (ด่วน!!!)

– Planning Coordinator 1 (YJ) (ด่วน!!!)

– Correspondence Officer (SO) (ด่วน!!!)

– Public Relations 1 (4S) (ด่วน!!!)

– Senior clerk สังกัดกองจัดตารางบิน (OL) (ด่วน!!!)

– Finance Analyst 3 (UJ) (ด่วน!!!)

– พนักงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) (HZ) (ด่วน!!!)

– Programmer Analyst 1 (VQ) (ด่วน!!!)

– Planning Coordinator 1 (YL) (ด่วน!!!)

– Human Resources Officer Accounting Officer ประจำกองบัญชีดิจิทัล (NC)

– Accounting Officer (NC)

– นักบัญชี (UB)

– Accounting Officer ประจำกองวิเคราะห์งบประมาณ (UB)

– Finance Analyst 3 (UA)

– Market Research Analyst (RK)

– Market Research Analyst (RF)

– Finance Analyst 1 (UA)

– Statistician ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (UH)

ดูรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งพร้อมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สมัครงานการบินไทย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...